Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  

Forteljeteater for skuleelevar om Olav H. Hauge og Geirr Tveitt. "Gutane frå Hardanger som vart to av verdas største kunstnarar"

Regi og framføring av Merethe Gauden, hausten 2008.

Alle skulane i Hardanger fekk tilbod om forteljeteateret til Merethe Gauden, i samband med vandreutstillinga "Hardingkunstnarar INSPIRERT av Olav H. Hauge og Geirr Tveitt".

Framføringa var nokre stader i utstillingslokala og andre stader i klasseromma på skulen.

Tilsaman hadde Merethe 50 framsyningar for elevgrupper eller sagt på ein anna måte; for 1400 elevar og lærarar.

 

 

 

Forteljeteater med Merethe Gauden.