Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  

Hardanger-Berlin-Hardanger. 25.aug-2.okt. 2011.

Utstilling og opningskonsert i Galleri N. Bergslien i Eidfjord. 

Utstillinga viser 8 kunstnarar som har hatt opphald i Hardangerrådet sitt kunstnarhusvære i Berlin. På denne måten sender me ein stor TAKK til Hardangerkommunane som har gjort det mogleg for kunstnarane i Hardanger å få eit opphald i kunstmetropolen Berlin.

Kunstnarane på utstillinga er:

Lars Korff Lofthus
Lillian Samdal
Aud Bækkelund
Ingunn van Etten
Els Geelen
Ingerid Jordal
Judy Sirks Vevle
Solfrid Aksnes

Opningskonsert med Liillian Samdal, Lars Korff Lofthus og Inger Elisabeth Aarvik

Frå venstre: arbeid av Lars Korff Lofthus og Aud Bækkelund.