Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  

Mat- og kunstfestivalen i Rosendal  7. - 8. juli 2006.

Harding Puls kunstnarane var invitert til å laga installasjonar og utstilling under den nystarta "Mat- og kunstfestivalen" i Rosendal. Sju kunstnarar deltok med installasjonar og skulpturelle arbeid ute og ein kunstnar held ei utstilling inne i eit bygg på området, samt at ein kunstnar viste eit biletspel i same bygning.

Kunstnarane som deltok:

Svein Nå - installasjonen "Rød staur" 

Johild Mæland - skulpturen " Roser i streng"

Arne B. Mælen - skulpturen " Prøv deg" 

Anne Hesvik Kartveit - utstilling "Dekor på tre"

Anna Stina Næss - installasjonen "Trakka i salaten"  m.fl.

Solfrid Aksnes - installasjon "Frukost i det grøne"

Ingerid Jordal - biletspel og plakatprosjekt

 

 

Installasjonen "Rød staur" av Svein Nå.