Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  

fARTøy-PULS, kunstløype i Norheimsund sentrum 24. juni - 7. august 2005

Næringsdrivande i Norheimsund pluss biblioteket stilte utstillingsvindauge til disposisjon for 17 kunstnarar. Kunstnarane som stilte ut var Harding Puls medlemmer og inviterte gjester.


Anna Stina Næss - skulptur
Åse Berit Skeie Ulltang - installasjon
Kristi Skintveit - tekstil
Johan Hartmann Sand(gjest) - båtmodeller 
Solfrid Aksnes - installasjon
Hildegunn Strømme - maleri
Bjørn Br. Pedersen - skulptur
Torunn Øvsthus - skulpturell keramikk
Lars Hegstrup - keramikk
Tone Aanderaa - maleri
Ingunn van Etten - maleri
Ragnhild Margretha Taranger - fotomontasje
John Audun Hauge (gjest) - skulptur
Turid Sværen (gjest) - skulptur
Monica Marcella K. Asim (gjest) - keramikk
Line Hvoslef (gjest) - maleri
Marianne Moen (gjest) - tekstil 
 
Åse Berit S. Ulltang sin installasjon i CUBUS sine vindauge.