Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  

"FJORD-BORN" utstilling, kurs og konsert i Seattle, USA 2005.

Nordic Heritage Museum markerte 100-års jubileet for Norge ved å invitere Harding Puls til å vise ei større kunstutstilling og halde konsert i museet deira. På utstillinga var 19 kunstnarar presentert.

"Trio i ein fjord" med musikarane Reidun Horvei, song, Geir Botnen på piano og Knut Hamre på hardingfele held ein konsert med musikkstykker av norske komponistar. Reidun Horvei og Knut Hamre held også ein liten opningskonsert i utstillinga. 

Aud Bækkelund held ei omvising i utstillinga og Ingunn van Etten hadde eit undervisningsopplegg for born i samband med opninga. Reidun Horvei og Knut Hamre held eit 2-dagars kurs i sine "instrument" for vaksne. 

Utstillinga sto  7. april - 26. juni