Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
 

Velkomen til møte med katalogane ”Harding Puls 25og "Harding Puls 48" og med utstillingskatalogen "Hardingkunstnarar INSPIRERT av Olav H. Hauge og Geirr Tveitt"

 

I 1997 kom den fyrste Harding Puls katalogen ut. 23 kunstnarar var presentert i katalogen.

I 2003, til 10-års jubileet for Harding Puls, var den andre katalogen klar. Denne utgåva presenterer 25 av kunstnarane i kunstnarforumet. Harding Puls 25 (pdf filer)

2010 kom den tredje katalogen ut  og i denne er 48 av kunstnarane presentert. Harding Puls 48 (pdf filer) 

 

I 2008 laga me ein stor utstillingskatalog for 2 parallelle utstillingar på tema INSPIRERT av Olav H. Hauge og Geirr Tveitt. Utstillingane vart vist i Hardanger og New York.  (Katalog i pdf format)