Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Silje Forthun Solvi
5627 Jondal
tlf 56564066
mobil 97632454


CV

Biletkunstnar.
Arbeider hovudsakleg med fotografi.


Arbeida mine varierer frå portrett av interiør, der det naturlege ljoset spelar ei viktig rolle, til dokumentariske prosjekt der eg nyttar fotografi, tekst og video. Eg hentar inspirasjon i kulturlandskapet rundt meg og i historiane som hus og personar i landskapet formidlar.