Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Arnhild Litlerè
Ensjøvn. 27c
0661 Oslo
tlf 22197543
mobil 92817975
Skodespelar.
Arnhild Litlerè har sidan 1985 arbeid som frilance skodespelar og hennar repertoar spenner vidt. Ho har hatt sentrale rollar i svært forskjellige stykke som strekkjer seg frå Tsjekov over Kafka og Anne Franks dagbok til Barne-tv og revy. Ho har jobba ved dei fleste teatera i Norge. Ho skriv også dikt og novellar.


Ein malar målar eit bilete. Ein forfattar skriv ei bok. Ein keramikar dreiar ei skål. Ein skodespelar seier nokre ord. Slengje orda eller togna ut i lufta og håpar på at det når fram... når fram til nokon som sit der ute i mørkre og kan kjenne seg sjølv igjen. Kunstoppleving er gjenkjenninga av seg sjølv.