Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Kristi Skintveit
Sætveithagen
5627 Jondal
tlf 53668191
mobil 90998159


Tenester
Salsgalleri
Nettside
CV

Kunsthandverkar.
Studio KristiAneVev, formgjev og vev nye klede-, interiør- og kyrkjetekstilar. Formidlar kunnskap om gamle åkle frå Hardanger og fornyar tradisjonen.


”Det tekstile uttrykket i gamle vevnader pirrar sansene mine. Kjærleik til vevhandverket og skapartrong, driv meg til å finna nye uttrykk i veven. Eg kan t.d. utmana det eg kjenner ved å nytta motsetnader som: tjukk-tynn eller blank-matt tråd, varm-kald farge og open-tett vevbinding, for å oppnå nye spenningar i uttrykk og kvalitet.”