Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Synneva Heradstveit
Elsesro 24
5042 Bergen
mobil 97590160


Salsgalleri
Nettside
CV

Biletkunstnar.
"Arbeider hovudsakleg med akvarell som utrykksform. Eg finn fargane / bileta mine i "rommet" som omgir meg, og det eine Biletet kan leda inn i det andre. Ofte arbeider eg lenge med same motiv, men med ulik farge. Biletet blir gjerne til i eit "andedrag" etter mykje utprøving. Undervisning og eige arbeid har alltid gått hand i hand I mitt liv, og no underviser eg i kunstfag på Høgskulen I Bergen."


"Akvarell er for meg farge, vatn, flyt og forenkling. Eg arbeider minimalistisk; med få fargar og enkle motiv. Fargen sitt vesen i møte med vatn, det kvite papiret og tørkeprosessen er det som skapar biletet."