Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Torunn Ystaas
Ystås
5736 Granvin
tlf 56525478
mobil 91110937


Salsgalleri
CV

Forfattar/ dramatikar/regissør/opplesar. Arbeider med romanar,
musikkdrama og skodespel. Har iscenesett teaterstykke,
kammeropera og kyrkjedramatiske verk.


”Eg har i mange år vore oppteken av vår nære fortid. Denne interessa har etter kvart utdjupa mi oppleving av den kulturarven me har å forvalta og styrkjer oppfattinga mi av den einskildes verd, utvidar forståing for andre kulturar, og gjev røynda synleg meining. Musikken er og eit naudsyn; han løyser ut det undermedvitne og er ein berebjelke.”