Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Sjå kunstnarane
sine salssider


 Dette er Hardingpuls-kunstnarane sitt salsgalleri. Her kan du kjøpe biletkunst, kunsthandverk, musikk, bøker og kunstkort via internett. Du kontaktar kunstnarane direkte. Kunstverka du tingar vert sendt i oppkrav eller etter anna avtale. Du kan også leige eit kunstverk for ein periode.
Sjå vilkår for kjøp og for leige.Biletkunst

 
Kunstkort

Kunsthandverk

 
Bøker