Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Ingunn van Etten
Kontakt og bestilling:

TILRETTELEGGING  OG  FORMIDLING AV KUNSTFAGLEGE PROSJEKT.

Litt om erfaring og tidlegare arbeid når det gjeld dette tilbodet.


Eg har pedagogisk erfaring frå skuleverket og ana (eg har lektorkompetanse), kombinert med erfaring i variert kunstnarleg verksemd gjennom mange år.

Døme på ymse former for kunstfaglege formidlingsprosjekt;

-I tilknyting til lansering og presentasjon av eigne biletbøker har eg  to gonger vore engasjert i å laga utstillingar og pedagogiske opplegg på Hardanger Folkemuseum. Desse opplegga har vore basert på ein presentasjon av ei kunstutstilling og ein litterær tekst, sett inn i ein kulturhisorisk samanheng. Opplegga vore eit tilbod til skulane i Hardanger regionen.

Sjå dei neste sidene. (Klikk på bileta til venstre)

Frå opplegg på Hardanger folkemuseum, Utne.