Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Hildegunn Strømme
Kontakt og bestilling:
Eg trur kunstopplevinga vert auka når det er teke omsyn til omgjevnadene der eit arbeid skal stå frå idéstadiet.
Det kan vera ei utstilling i eit spesielt lokale, eit arbeid som spring utifrå eit privat interiør, eller ei offentleg eller privat bedrift som ynskjer biletkunst tenkt spesielt til sine lokale.
Eg utfører oppdrag på arbeid der utgangspunktet tematisk og formelt er det fysiske miljøet, bruk og evt. historie knytta til staden. Smatalar med oppdragsgjevar/brukarar er ei føremon for eit interessant resultat.

Ta gjerne kontakt for informasjon, prisar etc.

Klikk på bileta til venstre for fleire døme.
Privat oppdrag til husvære, utanfor og i kontekst.