Hardingpuls logo aktuelt salsgalleri tenester om oss kunstnarar prosjekt katalog kontakt kalender  
Kristi Skintveit
Kontakt og bestilling:

FOREDRAG OM NAPPAÅKLE.

Eg kan halde foredrag om dei gamle nappaåklea som også vert kalla båtryer - sengeryer. 

Eg kan også gje instruksjon i vevteknikken som er nytta i dei gamle ryene. 

Sjå neste side (klikk på bileta til venstre). 

Nappaċkle frċ Hardanger.